Oranjerie (3)

Ik zet mijn beste beentje voor!

In de oranjerie willen we elektriciteit en water. Dus moeten er ook kabels worden getrokken en een leiding gelegd. Die laten we onder het pad lopen dat van de schuur naar de oranjerie loopt. Met de draineerspade (of ‘sleuvenspade’) van Kees, onze buurman, gaat het graven vlot. De spade is nog van zijn vader geweest, die gebruikte hem voor het draineren van de weilanden rond de boerderij in Ternaard. Zo leuk dat dit werktuig na vele tientallen jaren nog steeds gebruikt wordt!