Oranjerie (2)

16 juli was het zover: de borstwering voor onze oranjerie werd gemetseld. Al heel vroeg waren Adri en zijn zoon en rechterhand Simon vertrokken: van Goeree-Overvlakkee (het meest zuidelijke van de Zuid-Hollandse eilanden) naar Ternaard ben je wel even onderweg! Adri zit al ruim vijftig jaar in het vak en dat was te merken: het werk ging snel en vaardig. Mooi vak!

De mannen hadden twee dagen nodig: de eerste om de borstwering op te metselen, de tweede voor het voegen. Een nachtje Dokkum beviel ze goed.

Wij beginnen ondertussen een beetje ‘gevoel’ te krijgen bij plek en omvang: we denken dat het mooi wordt. De oranjerie gaat zorgen voor een verbinding tussen huis en tuin.