Gele Narcis

… en het is niet te verwonderen, dat men haar [de gele narcis] gaarne in zijn omgeving heeft met haar kleurig bloemdek, dat forsch en fleurig aan bloemenweelde doet denken in den vaak zoo kouden voorjaarstijd.’

Op de foto de eerste dappere bloeiers in februari 2018 bij De Pullenhof. Inderdaad, had 2018 een kil voorjaar: het vroor nog flink, begin februari.