Nieuwe bomen: Nyssa

In 2005 verscheen het boek 419 x Friesland. Hierin beschrijft Peter Karstkarel alle dorpen in deze provincie. Bij elk dorp zijn foto’s van zijn hand opgenomen. Bij het stukje over Ternaard is de monumentale iep in de voortuin van de voormalige pastorie (nu ons huis) te zien. Deze boom is rond 1868 geplant, op basis van het toenmalige tuinontwerp van Gerrit Vlaskamp. Helaas moest de iep gekapt worden toen hij bleek aangetast door de iepenziekte. Zijn plek is lange tijd leeg gebleven. Maar daarin komt verandering: eind deze maand planten we hier weer een solitaire boom. Geen iep maar een Nyssa sylvatica. We hebben bij Boomkwekerij Ebben een prachtexemplaar uitgezocht dat hopelijk een paar honderd jaar meegaat.

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, lucht en buiten

Van verschillende kanten worden we erop gewezen dat we een risico nemen. Een Nyssa is wellicht niet bestand tegen de harde zeewind en/of de zeeklei waarop hij wordt geplant en het is misschien niet nat genoeg hier.

Wij hebben er alle vertrouwen in: we hebben met Carrie Preston en Thijs Dolders (onze adviseur bij Kwekerij Ebben) langdurig gezocht naar bomen die passen bij onze situatie. Een Nyssa kan zeewind hebben (en we wonen in de kom van het dorp, niet op de dijk), de grond is hier prima en vochtig is het ook, de boom is juist uitgezocht omdat het terrein aan de natte kant is.

Maar hoe dan ook blijft het planten van een nieuwe boom natuurlijk spannend. Het kan ook mislukken. Toch hebben wij er bewust voor gekozen een experiment aan te gaan, in plaats van te kiezen voor het gangbare assortiment voor deze plek (rode beuk of plataan bijvoorbeeld). De tuin is niet meer die uit 1868 en er komt geen reconstructie. We vinden het om die reden juist passend om te putten uit plantmateriaal dat in die tijd nog onvoldoende bekendheid genoot om te worden aangeplant. We gaan het zien!