Armoe

Een beeld van onze huidige voortuin. Weliswaar enigszins vertekend, maar wat een armoe qua beplanting. Een heerlijk vooruitzicht dus dat veel gras binnenkort plaats maakt voor hagen, bomen en borders. Ook de vijver gaat eruit. Niet erg: rondom en achter het huis is water genoeg. We hopen met een meer diverse beplanting meer vogels en andere dieren te trekken. Sinds we regelmatig voeren neemt het aantal mezen, mussen en merels toe. Ook specht, roodborst, boomkruiper en winterkoning komen foerageren. En ik zie regelmatig kerkuilen cirkelen rond de kerktoren als ik ’s ochtends vroeg de hond uitlaat. Zou toch mooi zijn als die hun intrek nemen op het zoldertje van onze berging – we hebben al een kast geplaatst.