SNOEPWINKEL IN DE VOORTUIN

Tulipa clusiana , bíjna in bloei, de regen maakt dat ze nog even afwachten om open te gaan. Net lollies toch?