DROMEN KOMEN UIT

‘Zo heb ik het geweten in mijn dromen,
en daarom zal die tuin er zijn, eens, later –
want dromen zijn op slapend levenswater
rimpeling van een golving die gaat komen.’

(A. Roland Holst, Vergankelijkheid IV)